Formalności do budowy domu

Dokumenty, formalności, biurokracja... Ten etap budowy domu to koszmar dla większości osób.

Nasza firma bierze na siebie całą organizację procesu budowlanego, łącznie z zakupem materiałów i załatwianiem formalności do budowy domu w urzędach. Ograniczamy do minimum stres i wysiłek inwestora związany z budową własnego domu.

Formalności związane z procedurą pozwolenia na budowę domu

 • Udzielnie pisemnego pełnomocnictwa do wyżej wymienionych czynności,
 • Dostarczenie dokumentów określających prawo do dysponowania działką,
 • Przekazanie wytycznych do adaptacji projektu, planu zagospodarowania terenu.

Dla tych z Państwa którzy formalnościami chcą zając się sami przedstawiamy listę dokumentów, które są niezbędne przy tego typu inwestycji.

Pozwolenie na budowę domu - niezbędne dokumenty

 • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Rodzaj obiektu lub robót budowlanych oraz adres inwestycji,
 • Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 • Nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego,
 • Oznaczenie geodezyjne terenu z numerem arkusza mapy i numerem działki,
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego.

Do wszystkich kopii projektu budowlanego należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający warunki techniczne dostawy mediów, gazu, energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt gazowy,
 • projekt przyłącza energii elektrycznej,
 • projekt przyłącza wody i kanalizacji,
 • wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów,
 • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
 • oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia.
dom modelowy
 

662 073 279
662 211 750

Nasz konsultant czeka na Państwa telefon!

Oferta specjalna »

Zobacz nasza ofertę specjalną.
Aż 20 domów gotowych pod klucz do wyboru!

Poradnik budowlany »

Nasz wideo poradnik to encyklopedia wiedzy o tym, jak dobrze budować.